-0.002231597900390625 -0.00018954102415423167

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 32316 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 200.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:8,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31150 ; تاریخ: 1399/03/27 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,800,000 تومان - قیمت کل:6,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1