51.307729497959826 35.751357710923195

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49215 ; تاریخ: 1400/06/18 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,600,000 تومان - قیمت کل:270,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49212 ; تاریخ: 1400/06/15 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 50,000,000 تومان - قیمت کل:4,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49152 ; تاریخ: 1400/05/26 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 48,750,000 تومان - قیمت کل:3,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49144 ; تاریخ: 1400/05/20 زیربنا: 77.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 46,103,896 تومان - قیمت کل:3,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...