نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21697
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21698

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 35573 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/28 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35578 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35550 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/27 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35527 ; تاریخ: 1399/07/24 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35521 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/24 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...