نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 46944 ; تاریخ بروزآوری: 1400/03/10 زیربنا: 126.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 47,000,000 تومان - قیمت کل:5,922,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 46942 ; تاریخ: 1400/03/10 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 50,466,667 تومان - قیمت کل:5,299,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 46943 ; تاریخ بروزآوری: 1400/03/10 زیربنا: 146.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 73,000,000 تومان - قیمت کل:10,658,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 45917 ; تاریخ: 1400/02/30 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,608,696 تومان - قیمت کل:5,130,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 44890 ; تاریخ بروزآوری: 1400/02/18 زیربنا: 144.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 36,805,556 تومان - قیمت کل:5,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...