نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30988 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,777,777 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30990 ; تاریخ: 1398/12/20 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30974 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/12 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 22

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,913,043 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30961 ; تاریخ: 1398/12/07 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 2,269,524 تومان - قیمت کل:238,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30964 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/07 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,076,923 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...