نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30904 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/29 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,076,923 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30916 ; تاریخ: 1398/11/29 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,333,333 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30913 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/29 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,705,882 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30925 ; تاریخ: 1398/11/29 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,217,391 تومان - قیمت کل:2,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30926 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/29 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,956,522 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...