نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 32246 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/06 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 35,333,333 تومان - قیمت کل:5,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32238 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:5,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32245 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/31 زیربنا: 175.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,142,857 تومان - قیمت کل:5,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32236 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 147.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 34,013,605 تومان - قیمت کل:5,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32174 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/28 زیربنا: 163.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 31,595,092 تومان - قیمت کل:5,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...