نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30402 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/12 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,738,636 تومان - قیمت کل:945,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30330 ; تاریخ: 1398/07/29 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,913,043 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30277 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/20 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,181,818 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30260 ; تاریخ: 1398/07/16 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,181,818 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30217 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/12 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...