نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 32196 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/28 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,857,143 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32194 ; تاریخ: 1399/02/27 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31113 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/20 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,250,000 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31120 ; تاریخ: 1399/02/15 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31069 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/08 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,444,444,444 تومان - قیمت کل:1,570,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...