نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30409 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/12 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,934,426 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30371 ; تاریخ: 1398/08/08 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29332 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/22 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,081,967 تومان - قیمت کل:615,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29142 ; تاریخ: 1397/09/17 زیربنا: 54.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,962,963 تومان - قیمت کل:700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29097 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/10 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,718,750 تومان - قیمت کل:750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4