نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 32289 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/22 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:7,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32156 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,333,333 تومان - قیمت کل:5,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32205 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 173.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,526,012 تومان - قیمت کل:5,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32171 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 200.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 36,000,000 تومان - قیمت کل:7,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32362 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 147.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,455,782 تومان - قیمت کل:5,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...