نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30770 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,186,047 تومان - قیمت کل:1,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30767 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,380,952 تومان - قیمت کل:2,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30748 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/24 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,148,936 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30756 ; تاریخ: 1398/10/24 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,157,895 تومان - قیمت کل:1,820,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30758 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/24 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,526,316 تومان - قیمت کل:1,950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...