نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30821 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/08 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,030,303 تومان - قیمت کل:3,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30807 ; تاریخ: 1398/11/05 زیربنا: 121.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,528,926 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30808 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/05 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30814 ; تاریخ: 1398/11/05 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,695,862 تومان - قیمت کل:3,000,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30797 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/05 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,333,333 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...