نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19488

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30816 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/08 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30809 ; تاریخ: 1398/11/05 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30805 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/05 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30791 ; تاریخ: 1398/11/04 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30770 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,186,047 تومان - قیمت کل:1,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...