نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19488

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 34405 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/02 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34393 ; تاریخ: 1399/06/26 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34394 ; تاریخ بروزآوری: 1399/06/26 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34387 ; تاریخ: 1399/06/17 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32383 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/22 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...