نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19446

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30307 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/24 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30315 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,333,333 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30305 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/22 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,692,308 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30296 ; تاریخ: 1398/07/22 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,166,667 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30292 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/22 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,642,857 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...