نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19443
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19444

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 31078 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/04 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31076 ; تاریخ: 1399/05/04 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31093 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/29 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31061 ; تاریخ: 1399/03/20 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31064 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/19 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...