نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 32269 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/08 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,333,333 تومان - قیمت کل:5,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32270 ; تاریخ: 1399/03/08 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,939,394 تومان - قیمت کل:5,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32235 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/01 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 29,375,000 تومان - قیمت کل:4,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32237 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:4,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31166 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/24 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,600,000 تومان - قیمت کل:6,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...