نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 32324 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31095 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,137,931 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32161 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,769,231 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32153 ; تاریخ: 1399/04/02 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,125,000 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32310 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/27 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...