نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 30825 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/08 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1