51.306537033408404 35.75054014636642

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 37085 ; تاریخ: 1399/09/24 زیربنا: 300.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 86,900,000 تومان - قیمت کل:26,070,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35917 ; تاریخ: 1399/08/18 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:3,444,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35918 ; تاریخ: 1399/08/18 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:3,444,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35868 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 47,872,340 تومان - قیمت کل:4,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...