نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19595
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19596
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19597

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 35917 ; تاریخ بروزآوری: 1399/08/18 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35918 ; تاریخ: 1399/08/18 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35864 ; تاریخ بروزآوری: 1399/08/15 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35868 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35865 ; تاریخ بروزآوری: 1399/08/15 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...