نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 30719 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/22 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,857,143 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30375 ; تاریخ: 1398/08/09 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30358 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/06 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,755,102 تومان - قیمت کل:1,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29625 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 270.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:8,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29531 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/15 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,875,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6