51.30162477493287 35.728913291760925

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب   ← تهران

شناسه: 49275 ; تاریخ: 1400/07/01 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,500,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49276 ; تاریخ: 1400/07/01 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 43,103,448 تومان - قیمت کل:3,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49281 ; تاریخ: 1400/07/01 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,871,795 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49221 ; تاریخ: 1400/06/20 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,625,000 تومان - قیمت کل:2,690,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...