51.30105614662171 35.72909129300156

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی   ← تهران

شناسه: 49220 ; تاریخ: 1400/06/20 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 43,478,261 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49219 ; تاریخ: 1400/06/18 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 43,478,261 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49117 ; تاریخ: 1400/05/18 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,000,000 تومان - قیمت کل:3,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1