نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19592
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19593

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس شرق   ← تهران

شناسه: 19495 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/10 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14392 ; تاریخ: 1396/05/21 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 12064 ; تاریخ بروزآوری: 1396/04/08 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 11956 ; تاریخ: 1396/03/24 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8943 ; تاریخ بروزآوری: 1395/11/17 زیربنا: 51.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 11

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2