نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی   ← تهران

شناسه: 29719 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/31 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,384,615 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29694 ; تاریخ: 1398/04/23 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,080,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29637 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/19 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,698,630 تومان - قیمت کل:1,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29619 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 123.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,091,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29595 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/03 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,200,000 تومان - قیمت کل:1,344,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...