فرصت شغلی در کارشناسان املاک چهارخانه

مدیر فروش با تجربه

اگر تجربه معاملاتی دارید؟

اگر توان رهبری دارید؟

اگر توان آموزشی دارید؟

اگر قابلیت کارآفرینی دارید؟

اگر قابلیت برنامه‌ریزی دارید؟

شما در چهارخانه صاحب کسب و کار خود خواهید شد.

و هرچه بیشتر تلاش کرده، وقت گذاشته و برنامه‌ریزی نمائید به درآمدهای بیشتری دست خواهید یافت.

ما از مدیران کارآفرین که به خود ایمان داشته و حائز شرایط یاد شده در بالا هستند، استقبال می کنیم.

اگر تجربه مشاوری املاک ندارید؟

اگر تجربه کاری ندارید؟

اگر هیچ آموزشی ندیده‌اید؟

فقط کافیست:

جاه‌طلب باشید.

اراده و پشتکار داشته باشید.

روابط عمومی مناسب داشته باشید.

شما علاوه بر دریافت پورسانتهای بالا و جوائز متعدد در چهارخانه شریک خواهید شد.

و آماده تلاش کردن، وقت گذاشتن و دریافت آموزش‌های ضروری واسطه‌گری و فروش را داشته باشید راه کسب درآمد میلیونی را به شما نشان خواهیم داد.

ما از همکاری با جوانان مستعد با شرایط بالا خوشنود خواهیم شد.

پورسانتهای و جوایز ما فراتر از انتظار شماست، ضمناً با کارشناسان درجا تصفیه حساب خواهد، کافیست با شماره‌های قید شده در زیر تماس گرفته و از شرایط مطلع شوید.

با شماره‌های زیر تماس گرفته و به ما بپیوندید.

09109234171  -   02144406969