جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در پونک منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در جنت آباد تهران

شناسه: 35623 ; تاریخ: 1399/07/29 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35624 ; تاریخ: 1399/07/29 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35625 ; تاریخ: 1399/07/29 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35626 ; تاریخ: 1399/07/29 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:8,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35628 ; تاریخ: 1399/07/29 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:12,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35598 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 72.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35599 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35601 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:450,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35602 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35570 ; تاریخ: 1399/07/27 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:360,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...