جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در پونک منطقه پنج شهر تهران

فروش ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ فروش ‌آپارتمان در منطقه دو (2) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در منطقه پنج (5) تهران/ اجاره ‌آپارتمان در جنت آباد تهران

شناسه: 31116 ; تاریخ: 1399/03/29 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30878 ; تاریخ: 1398/11/23 زیربنا: 1.00 ;اتاق: 5 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:1 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30551 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 66.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:170,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30552 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30543 ; تاریخ: 1398/09/18 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30535 ; تاریخ: 1398/09/17 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30515 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30516 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:145,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30504 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30505 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...