نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 30551 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 66.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:170,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30552 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30535 ; تاریخ: 1398/09/17 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30515 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30516 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:145,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7