51.287569999694824 35.737997923531104

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23517
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23518

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   شهرزیبا   ← تهران

شناسه: 49425 ; تاریخ: 1400/08/12 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49237 ; تاریخ: 1400/06/22 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:340,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49207 ; تاریخ: 1400/06/14 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:260,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49147 ; تاریخ: 1400/05/24 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:280,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2