نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29815 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:500,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29826 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 190.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:590,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29754 ; تاریخ: 1398/05/07 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:330,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29386 ; تاریخ: 1397/11/09 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29300 ; تاریخ: 1397/10/18 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3