نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19550

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 30984 ; تاریخ: 1398/12/13 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30985 ; تاریخ: 1398/12/13 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:280,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29673 ; تاریخ: 1398/04/19 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29665 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29623 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...