51.3063149697814 35.750298339858325

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 49404 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49424 ; تاریخ: 1400/08/14 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 5

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49321 ; تاریخ: 1400/06/27 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:36,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31098 ; تاریخ: 1399/04/29 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:140,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31125 ; تاریخ: 1399/02/08 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...