نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19599

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 31125 ; تاریخ: 1399/02/08 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31034 ; تاریخ: 1399/01/24 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30598 ; تاریخ: 1398/09/30 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29644 ; تاریخ: 1398/02/21 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29288 ; تاریخ: 1397/10/12 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...