نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19553
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19554

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 30903 ; تاریخ: 1398/11/29 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30202 ; تاریخ: 1398/07/11 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30098 ; تاریخ: 1398/07/02 زیربنا: 79.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:190,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29827 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:160,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29772 ; تاریخ: 1398/05/09 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...