51.30068063735962 35.75569936328831

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23418
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:23419

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 49381 ; تاریخ: 1400/08/03 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:7,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49366 ; تاریخ: 1400/08/01 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:6,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49371 ; تاریخ: 1400/08/01 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:540,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49347 ; تاریخ: 1400/07/01 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...