نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19559
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19560

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30886 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:145,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,750,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30947 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:160,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30965 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30968 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30971 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...