نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30949 ; تاریخ: 1398/12/07 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:32,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30942 ; تاریخ: 1398/12/05 زیربنا: 25.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 25

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30930 ; تاریخ: 1398/11/30 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30932 ; تاریخ: 1398/11/30 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30933 ; تاریخ: 1398/11/30 زیربنا: 47.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:32,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...