نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30948 ; تاریخ: 1398/12/07 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30943 ; تاریخ: 1398/12/05 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:330,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30944 ; تاریخ: 1398/12/05 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:270,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30945 ; تاریخ: 1398/12/05 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 26

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:50,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30912 ; تاریخ: 1398/12/01 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:215,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...