نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30747 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30749 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,550,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30750 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30751 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30764 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:340,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...