نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30493 ; تاریخ: 1398/09/10 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30472 ; تاریخ: 1398/09/06 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30477 ; تاریخ: 1398/09/06 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:290,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30471 ; تاریخ: 1398/09/04 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:310,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30212 ; تاریخ: 1398/07/12 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7