نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30696 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30697 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:380,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30546 ; تاریخ: 1398/09/18 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30493 ; تاریخ: 1398/09/10 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30494 ; تاریخ: 1398/09/10 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7