نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 32199 ; تاریخ: 1399/02/28 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:170,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31136 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31138 ; تاریخ: 1399/02/21 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31007 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30947 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:160,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...