نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30398 ; تاریخ: 1398/08/11 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:55,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30145 ; تاریخ: 1398/07/07 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30149 ; تاریخ: 1398/07/07 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:230,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30084 ; تاریخ: 1398/07/01 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30087 ; تاریخ: 1398/07/01 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5