نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19305

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30212 ; تاریخ: 1398/07/12 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30151 ; تاریخ: 1398/07/07 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:550,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30120 ; تاریخ: 1398/07/06 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30122 ; تاریخ: 1398/07/06 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30124 ; تاریخ: 1398/07/06 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6