نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19602
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19603

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 32200 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32201 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31128 ; تاریخ: 1399/02/20 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:330,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31129 ; تاریخ: 1399/02/16 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31139 ; تاریخ: 1399/02/13 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...