نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19600
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19601

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 39301 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39278 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39271 ; تاریخ: 1399/10/23 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:380,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39269 ; تاریخ: 1399/10/22 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 39253 ; تاریخ: 1399/10/20 زیربنا: 81.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:145,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...