نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19600
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:19601

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 31099 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32203 ; تاریخ: 1399/03/19 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32200 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32201 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31106 ; تاریخ: 1399/02/24 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...