نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30937 ; تاریخ: 1398/12/01 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30692 ; تاریخ: 1398/10/26 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30562 ; تاریخ: 1398/09/25 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:25,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30550 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:130,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30554 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:15,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...