نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30579 ; تاریخ: 1398/09/26 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30553 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30511 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30466 ; تاریخ: 1398/09/04 زیربنا: 54.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30468 ; تاریخ: 1398/09/04 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7