نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30465 ; تاریخ: 1398/09/04 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30430 ; تاریخ: 1398/08/19 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:500,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30439 ; تاریخ: 1398/08/19 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30418 ; تاریخ: 1398/08/14 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30386 ; تاریخ: 1398/08/09 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3