نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30523 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30524 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:55,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30496 ; تاریخ: 1398/09/10 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30497 ; تاریخ: 1398/09/10 زیربنا: 138.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30487 ; تاریخ: 1398/09/09 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...