نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 31099 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32203 ; تاریخ: 1399/03/19 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:400,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32200 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32201 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31106 ; تاریخ: 1399/02/24 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...